Menu Close

Tagalog

Lumalalim na ang dilim, at ngayon nagsisimula ang aking pagbabantay
Hindi ito matatapos hanggang sa aking kamatayan
Hindi ako kukuha ng asawa, mag-mamay-ari ng lupa, mag-aanak
Hindi ako magsusuot ng anumang korona o mag-kakamit ng anumang kadakilaan
Ako ay mabubuhay at mamamatay sa aking kinatatayuan
Ako ang tabak sa kadiliman. Ako ang taga-bantay sa dingding
Ako ang kalasag na nagbabantay sa lupain ng mga tao
Ipinapangako ko ang aking buhay at dangal sa Bantay ng Gabi, para sa gabing ito at sa lahat ng mga gabing darating