Sundanese

Peuting ngariung, cingcirining urang ngawitan ngajaga kampung
Salilana tepi ka maotna
Urang moal miboga pamajikan, moal miboga lahan, moal miboga katurunan
Urang moal janten raja, moal meunangkeun barata
Hurip hirup urang tepi ka maotna dina gapura
Urang téh lir kujang mun teu caang, urang téh nu ngalindung nu dikungkung
Urang nu ngajaga dayeuhna jelema
Urang ngabdi salaku Jaga Wengi,
ti ayeuna tepi ka wangsul ka Hyang Widi

Come live on the silly side of life