Oritano dialect of Italian

Rria la notti, e moni zicca la uardia mia.
No a spiccià nsigna alla morti mia.
No m’agghia spusari, no agghia tiniri terreni, no agghia divintari attani ti nisciunu vagnoni.
No m’agghia mentiri croni e no agghia venciri gloria.
Agghia viviri e agghia muriri allu poshtu mia.
Iu sontu la spada ntra l’oscuritati. Iu sontu cuddu ca uarda ti sobbra alli pariti.
Iu sontu lu scudu ca cuntrolla lu regnu ti li cristiani.
Iu mentu la vita mia e l’onori mia a disposizioni ti li Uardiani ti la Notti, pi ‘sta notti e tutti l’atri notti ca vennu.

Come live on the silly side of life