Lithuanian

Naktis ateina ir mano budėjimas prasideda.
Jis nesibaigs iki manos mirties.
Aš neimsiu žmonos ir neturėsiu žemės nei vaikų.
Nedėvėsiu karūnos ir nelaimėsiu pergalių.
Aš gyvensiu ir mirsiu savo tarnyboj.
Aš esu kalavijas tamsoje.
Aš esu pasienių stebėtojas.
Aš esu skydas, ginantis žmonių karalystę.
Aš prisiekiu savo gyvybe ir garbe Nakties Sargybai, šiai nakčiai ir visoms ateinančioms naktims.

Come live on the silly side of life