Dutch

De Nacht begint en nu begint mijn wacht.
Deze zal niet eindigen tot ik sterf.
Ik zal geen vrouw nemen, geen land en geen kinderen opvoeden.
Ik zal geen kroon dragen en geen roem nastreven.
Ik zal leven en sterven op mijn post.
Ik ben het zwaard in de duisternis.
Ik ben de uitkijk op de Muren.
Ik ben het vuur dat verwarmd tegen de koude,
Het licht dat de ochtend brengt,
De hoorn die de slapenden wakker schudt,
Het schild dat de koninkrijken der mensen bewaakt.
Ik verbind mijn leven en mijn eer aan de Orde van de Nachtwacht
voor deze nacht en alle nachten die zullen komen.

Come live on the silly side of life