Danish

Natten falder, og min vagt begynder nu.
Den vil ikke ende før min død.
Jeg vil ingen viv tage, ej besidde land, ej fædre børn.
Jeg vil ingen krone bære og ingen ære vinde.
Jeg vil leve og dø på min post.
Jeg er sværdet i mørket. Jeg er vagten på murene.
Jeg er skjoldet, der beskytter menneskernes land.
Jeg lover mit liv og min ære til Nattens Værn,
i denne nat og alle dem, som følger

Come live on the silly side of life