Cebuano

Umabut ning kagabhiuna, ug ang akung pamalantay misugud na,
ug dili kini matapos hangtod aku aduna pay kanibuhi.
Dili aku mangasawa, manag’iya’g yuta, o mahimung isip amahan.
Dili aku mudawat ug kuruna, o mangita ba kaha ug himaya.
Dinhi sa akung ginbinantayan aku mabuhi ug mamatay.
Aku ang sulab dining kangitngitan, ang mamalantay dining kuta.
Aku an panagang nga managang sa kabanwahan sa katawuhan.
Akung gipanumpa ang akung kinabuhi ug kadunggan dini sa manga Mamalantay-Gabii karung gabhiuna, ug sa uban pang sumunud niini.

Come live on the silly side of life