Cantonese

黑夜降臨 我的看守隨之開始
直至我的死亡
我將不娶妻 不擁地 不為父
我將不戴冠 不戴名
我將不論生死緊守崗位
我是黑暗中的劍
我是城上的看守者
我是寒冷中燃燒的火 帶來黎明的光 喚醒沉睡者的號角
我是保護人類國度的盾
我誓言今晚及將臨的每晚把我的生命和榮耀獻給守夜人

Come live on the silly side of life