Bulgarian

Нощта се спуска и започва моят страж.
До смъртта ми няма да свърши.
Няма да взема съпруга, няма да имам земя и баща на деца не ще стана.
Не ще нося корони и слава не ще печеля.
Ще живея и ще умра на поста си.
Аз съм мечът в тъмното.
Аз съм стражът на стените.
Аз съм огънят.
що гори срещу студа. светлината.
що води утрото, рогът.
що буди спящите, щитът, що пази човешкото кралство.
Животът и честта си обричам на Нощния страж,
за тази нощ и всички нощи, които предстоят.

Come live on the silly side of life